Yangın ve Tabii Afet Yardımları

Beyoğlu sınırlarında ikamet eden yangın ve tabii afete uğramış vatandaşların müracaatları ile itfaiye veya ilgili mercilerden alınan teknik raporlar doğrultusunda vatandaşların durumları Sosyal Yardım Saha ekiplerince incelenerek rapor tutulmaktadır. Eşyaların hasar durumlarından ailenin sosyo-ekonomik durumlarına kadar tüm bilgiler alınır. Tutulan raporlar Başkanlık Makamının Onayı ile Belediye Encümenine sevk edilir. Bu süreç tamamlanana kadar yangın ve tabii afete uğramış vatandaşların ilk etapta olan giyim, eşya v.b. ihtiyaçları Müdürlüğümüz bünyesinde karşılanır. Belediye Encümeninin toplantısında değerlendirilen doyalar karara bağlanarak Müdürlüğümüze gönderilir. Yardım yapılmasına karar verilen vatandaşlarımızın dosyası Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne gönderildikten sonra vatandaşlara bilgi verilerek yardımlarını teslim almaları istenir.

Yardım ve Başvuru için ;444 0 160  No’lu iletişim merkezimizi  aramanız yeterli.

    1