444 0 160

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak; din, dil, ırk ayrımı gözetmeden yardıma muhtaç bütün kesimlere ulaşmayı; sosyal yardımların adil, şeffaf, sürdürülebilir ve insan onuruna yakışır bir şekilde organize edilmesini amaçlamaktayız.

Müdürlüğümüz, bu amaç için sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmak, teşvik etmek ve toplumsal dinamikleri etkinleştirerek her kalbe dokunmayı misyon olarak belirlemiştir.

Vizyon

Temel ilkesi “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”olan müdürlüğümüzün en nihai hedefi; toplumsal açıdan sosyal dengenin sağlanması amacıyla planlar, projeler, stratejiler gelişti¬rip başka kurum ve kuruluşlarla ortak akıl ve işbirliği içinde uygulamak ve her insana ulaşabilmektir.

İlkeler

Katılımcılık ve Şeffaflık
Sosyal Belediyecilik
Kaynak Kullanımında verimlilik ve hizmette kalite
Çevreye, kültüre ve tarihi dokuya saygı
Hizmetlerin yürütülmesinde adalet, eşitlik ve tarafsızlık
Memnuniyet