444 0 160

Sosyal Market

21.037

Sosyal Marketten

Faydalanan Kişi

İİlçemizde farklı gruplarda ihtiyaçları bulunan vatandaşlarımızın yaralarını incitmeden saran, sosyal yardımları insan onurunu zedelemeden ulaştıran; alan ve veren elin birleştiği yenilikçi ve şeffaf bir yapı sunan Sosyal Market Vakfı, Sayın Ahmet Misbah DEMİRCAN’ın mütevelli heyeti başkanlığında 2012 yılında kurulmuş olup Beyoğlu Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalanmasıyla sosyal yardımlar daha fazla vatandaşımıza ulaşmıştır.

Sosyal Market, Gıda Bankacılığı sisteminden yararlanarak ortaya çıkmış ürünlerin bu sisteme göre bağışlanmasını sağlamakta; üretici, imalatçı, perakendeci vb. gerçek ve tüzel kişileri bu sisteme katılmaya teşvik etmekte ve hizmetin sunulması aşamasında yenilikçi, şeffaf bir model benimsemektedir.

Projenin Kapsamı

Proje Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerindeki küçük veya büyük ölçekli ticari işletmelerle; ülkemizin her noktasından farklı kültürlerin iç içe yaşadığı, kozmopolit bir yapısı bulunan Beyoğlu’nda farklı hikayelere sahip olan dezavantajlı kesimler arasında bağ kurmayı, köprü olmayı amaçlamıştır. Bu anlamda STK’lar ve ticari işletmeler ile işbirliği protokolleri yapılmakta, çeşitli projeler üretilmekte ve daha büyük bir kitleye ulaşılmaktadır.

Hedef Kitlesi

Sosyal Market Projesi, sıradanlaşmış yardım faaliyetlerinin dışında farklı ve yeni bir konsept ile ortaya çıkan yenilikçi bir hizmet modelidir. Projede daha önce sadece kamu kurumları eliyle yapılan yardımlara hayırseverlerin de desteğinin olması amacıyla teşvikte bulunulmakta, bağışlar konusunda yenilikçilik ve şeffaflık anlayışı benimsenmektedir. Bir taraftan Türkiye’nin dört bir yanındaki ticari işletme sahiplerine ulaşmayı hedeflerken diğer taraftan Beyoğlu’ndaki tüm dezavantajlı kesimlere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Sosyal Market

sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market sosyal market